Welkom op de website van dr. Ben Hören

Ik hoop u met deze website goed te kunnen informeren over de praktijk. Op deze website kunt u alle informatie terugvinden over openingstijden, spreekuren etc. 

Mededeling

U zult het ook al wel gemerkt hebben, de drukte in de praktijk is bij momenten vrij hoog. De afspraken agenda zit eivol. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven bieden met de nodige tijd en aandacht voor de patiënt, is de beslissing genomen om samen te werken met een andere huisarts. Daarom is Dr. Jolize Tielens de praktijk komen versterken. Dr. Tielens is een gediplomeerd huisarts en erkend sportarts. U kan vanaf nu ook bij haar online een afspraak maken.

Sluitingsdagen: de praktijk zal op de volgende brug/feestdagen gesloten zijn:

  • Woensdag 01/11/2017
  • Maandag 25/12/2017

Attesten/brieven!

Voorschriften voor medicatie, kine, verpleging, bewijs of verlenging van werkonbekwaamheid, attesten en formulieren kan u persoonlijk vragen of laten invullen tijdens de raadpleging. Dit kan dus niet telefonisch !

Een arts mag enkel attesten uitschrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Betaling!

U kan in de praktijk betalen met bancontact.