AFSPRAKEN PRAKTIJK


Na geruime tijd merken we dagdagelijks, meermaals en aanhoudend, dat deze boodschap nog steeds niet begrepen is:


1 afspraak is voor 1 persoon

1 afspraak dient voor +-1 klacht / probleem

u dient dus voor meerdere personen, meerdere afspraken in te boeken

u dient dus voor meerdere afzonderlijke klachten, meerdere afspraken in te boeken


Gelieve zelf de nodige documenten thuis af te drukken en mee te nemen.

Gelieve geen voorschriften voor familieleden te vragen.


Wij vragen alle patiënten uitdrukkelijk om zich aan ons beleid te houden.  


U leest hieronder waarom.


De belangrijkste reden voor dit verzoek is veiligheid.


We weten dat het soms moeilijk is om een afspraak vast te leggen en dat de wachttijden oplopen.

We weten dat sommige patiënten hierdoor hun problemen opstapelen of uitstellen tot aan het doktersbezoek. 

Dit alles vergroot de neiging van patiënten om in één consult meerdere problemen voor te leggen aan hun arts.


Elke afspraak duurt slechts 10 à 15 minuten.

Dit is niet veel tijd, zelfs niet voor slechts één probleem, bijvoorbeeld 1 minuut om naar binnen te gaan en te gaan zitten, 3 minuten om het verhaal te vertellen, 3-4 minuten om een klinisch onderzoek uit te voeren, 2 minuten om het probleem uit te leggen, advies te geven en behandelen.


Er is dan geen tijd meer om aantekeningen te maken, formulieren in te vullen, verwijsbrieven op te stellen, resultaten op te volgen of met andere artsen te overleggen voor advies.


Het voorleggen van meerdere problemen aan de arts betekent dat er een reëel verhoogd risico bestaat dat er fouten worden gemaakt en dat dingen over het hoofd worden gezien, aangezien de arts geneigd kan zijn zich te haasten, vooral als andere patiënten wachten.


Wij proberen te voorzien in 'dagafspraken', buffers en extra slots, om iedereen verder te helpen.

Het secretariaat is ter beschikking voor het inboeken van deze dringende afspraken.


Bovendien worden de artsen steeds meer ter verantwoording geroepen. Dit zowel op vlak van mondeling gegeven advies, als omwille van ingevulde documenten. Bijgevolg moet alles correct genoteerd worden.

Er bestaat niet iets als een 'document snel even invullen', daar wij steeds gewezen zullen worden op onze verantwoordelijkheid bij het invullen van dat document.


Een van de belangrijkste doelstellingen van de eerstelijnszorg is het vroegtijdig opsporen van ernstige ziekten.

Het voorleggen van meerdere problemen aan de arts, die niet allemaal ernstig hoeven te zijn, vergroot de moeilijkheidsgraad van deze taak – het is als het vinden van de ‘naald in een hooiberg’.

Artsen kunnen geen hele dag lang grote aantallen patiënten met meerdere problemen zien en veilig en effectief hun beroep blijven uitoefenen.

U vraagt om een 'uitzondering', maar u bent lang niet de enige die dit doet. 

Een gestresste arts zal moeite hebben om een goede en veilige arts te zijn.


Wij werken in uw belang om u veilig te houden.


Ter conculsie we moedigen patiënten aan om elk hun eigen afspraak in te boeken.

We moedigen patiënten aan om meerdere afspraken te maken als er meerdere problemen zijn die besproken moeten worden.

We moedigen patiënten aan om geen voorschriften te vragen voor familieleden.

Dit omdat het correct bijhouden en evt. bijsturen van een medicatieschema van levensbelang kan zijn.
Vergeet uw e-ID / kids-ID of ISI+kaart niet!

                                                                                                          AFWEZIGHEDEN DOKTERS 


Dr. Hören : 15/08/2024-16/08/2024
      19/08/2024 tem 01/09/2024  

 Dr. Tielens : 17/07/2024  

GEEN BELMOMENT  15/07/2024 tem 19/07/2024
15/08/2024-16/08/2024
    16/09/2024 tem 25/092024

             Dr. D'agostino : 19/07/2024 tem 28/07/2024
12/08/2024 + 26/08/2024
15/08/2024 tem 16/08/2024
29/08/2024 tem 30/08/2024

Dr. Karkide : 29/07/2024 - 02/08/2024

15/08/2024 tem 16/08/2024
      09/09/2024 tem 15/09/2024


   
    NO-SHOW regeling

Spijtig genoeg komt het regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken om vervolgens niet op de consultatie te verschijnen. Dit zorgt ervoor dat een afspraak ingenomen werd, die eigenlijk iemand anders had kunnen helpen.

Daarom vragen wij om minstens 2 uur voor uw afspraak te annuleren indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn.

Omdat dit regelmatig voorkomt, hebben we als groepspraktijk een regeling opgesteld:
De eerste keer dat u niet aanwezig bent, krijgt u een brief om u hierover te informeren.
De tweede keer wordt een vergoeding van 15 euro gevraagd.
Indien het ondanks deze voorzorgsmaatregelen nog een derde keer gebeurt, dan verzoeken wij u een andere huisartsenpraktijk te raadplegen.